Ressurssiden

Dokumenter til nedlast: 8. trinn

acrobat.gif Fasit Ouverture, 8. trinn

Fasit elevoppgaver Min Time
Vi har fått tilbakemeldinger om at fritekstoppgavene kan være litt vanskelige å løse uten at elevene får tilgang på fasit på hvordan ordet skal skrives. I dette dokumentet finnes fasit på alle fritekstoppgavene på 8. klassetrinn. De interaktive elevoppgavene oppgavene finnes her.

acrobat.gif  Ressursperm

Introduksjonskapittel fra lærerveiledningen.
Her kan du laste ned første del av lærerveiledningen og lese om hvordan Ouverture møter kravene i læreplanen. Du får også en fin introduksjon av hvordan verket er bygd opp, samt noen tips til undervisningen.


acrobat.gif  Lysark 2.01

Steder og severdigheter i Frankrike.
Tekst side 44–45 i ressurspermen.


acrobat.gif  Lysark 6.01

Om surrealismen og Salvador Dali.
Tekst side 208 i ressurspermen.


Nettbaserte oppgaver: 8. trinn

LEXILOGOS Europakart

Preposisjoner: Vi jobber med kart og geografiske steder og trener på riktige preposisjoner. Les oppgavetekst.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern