Om verket

ill_forfattere.jpg

Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket er praktisk rettet og skal hjelpe eleven til å bruke språket i enkle kommunikasjonssituasjoner. Ouverture har motiverende temaer og enkel progresjon. Det er lagt vekt på at verket skal være oversiktlig og lett å orientere seg i, for både elev og lærer. Elevboka inneholder både tekster og oppgaver.
Bokas struktur
Hvert kapittel åpner med å definere læringsmål. Alle kapitler følger samme struktur og er delt inn i ulike deler fra A til F. Jo lenger ut i kapittelet man kommer, jo høyere vanskelighetsgrad er det på stoffet. Dette gir svært gode muligheter for differensiering.
Bokas innhold
Forfatterne ønsker å forberede elevene på hvordan de vil møte språket i praksis. Derfor er det lagt vekt på å lære elevene ulike språklæringsstrategier. Stoffet presenteres lettfattelig og er lagt opp slik at elevene raskt skal føle mestring og forståelse av språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse og gjengir kommunikasjonssituasjoner alle kjenner seg igjen i. I tillegg kommer trening i å kommunisere med digitale verktøy og regning i dagligdagse situasjoner.
Verket er utviklet med utgangspunkt i den nye læreplanen i fremmedspråk 2.

Lydstoff

Ouverture har både elev-CD og lærer- CD. Lydstoffet er tilpasset nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger. På elev-CD-en er den franske teksten fra elevboken lest inn av fransktalende personer. På lærer-CD-en finner du diverse øvinger i lytteforståelse og franske sanger.

Ressursperm for læreren

En svært viktig del av verket er ressurspermen for læreren. Her er et mylder av tilleggsoppgaver, undervisningstips og hjelp til lærere som har behov for det. Det er utviklet en ressursperm for hvert trinn. Les mer om ressurspermen.

Forfatterne

Hanne Christensen er adjunkt i norsk og fransk og har mange års undervisningserfaring i fransk på ungdomstrinnet og i videregående skole. Hun jobber nå ved Horten videregående skole.

Torunn Wulff har jobbet som lærer i over 30 år, både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Hun har hovedfag i historie og underviser i fagene fransk, norsk, historie og samfunnslære.

Inneholder

Elevbok
Elev-CD/lydbok
Lærerveiledning
Lærer-CD
Nettside: ouverture.portfolio.no

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern