4.1.2 Finn tallet

Hvilket siffer tilsvarer det franske tallordet?

a) vingt-deux

b) trente-trois

c) quarante

d) soixante

e) cinquante-six

f) trente-sept

g) vingt-huit

h) cinquante-neuf

i) quarante-six

j) quarante-neuf

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern